Oznamte korupci bezpečně

Blog

31
Bře

Stát chce po firmách něco, co nedokáže zvládnout sám!

Poslanci schválili novelu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která umožní firmám vyhnout se trestnímu stíhání, pokud prokáží, že udělaly vše pro to, aby k trestnému činu nedošlo. Argumenty podporující schválení takové úpravy – např., že návrh povede ke kultivaci podnikatelského prostředí – jsou ve chvíli, kdy stát není schopen zajistit funkční model prevence nekalých jednání uvnitř svých institucí, úsměvné. Stát by měl především zajistit funkční ochranu whistleblowerům, jak v soukromém, tak ve státním sektoru prostřednictvím připravovaného zákona o ochraně oznamovatelů. Až následně pak firmám může nabízet možnost vlastní obhajoby a případné zproštění své trestní odpovědnosti. Firmy se mohou vyhnout...
Více
21
Pro

Nekalosti ve státní správě zůstanou neprošetřeny, bohužel

Nařízení vlády, které mělo chránit oznamovatele nekalostí uvnitř státní správy je nefunkční a podle názorů legislativců protiústavní Nejasné jsou kompetence prošetřovatelů, ohrožena je i jejich nezávislost Nadějí je připravovaná komplexní legislativní úprava problematiky i vůle některých orgánů státní správy ochranu oznamovatelům “provést” na vlastní pěst Schránky zející prázdnotou  Přesně půl roku jsou na všech státních úřadech schránky pro příjem oznámení o nekalých jednáních, která mají prověřovat tzv. prošetřovatelé. Je tomu tak dle nařízení vlády schváleného letos v létě. Původním účelem nařízení bylo zavést pravidla pro ochranu státních zaměstnanců, kteří učinili oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání a stanovit vhodná opatření...
Více
9
Zář

Oznamovatelé: Chrání zájmy nás všech, je nechrání nikdo

Autor: Lenka Franková. Pojem whistleblowing pochází ze sousloví „to blow the whistle“ (doslova zapískat na píšťalku) a přibližně od počátku 70. let 20. století se vžil pro upozornění na nekalé praktiky na pracovišti. Pojem má evokovat představu varovné píšťalky, která zazní, když se nehraje podle pravidel. Whistleblowing je považován za klíčový nástroj  boje proti korupci a dalším nekalým praktikám ve veřejném i soukromém sektoru. O nekalých jednáních se často mezi prvními dozvídají právě zaměstnanci a mohou na ně upozornit. Zaměstnanec v takové situaci však čelí mnoha dilematům, zejména otázce, zda porušit loajalitu a důvěrnost vůči svému kolegovi, nadřízenému, popř. zaměstnavateli a reálně...
Více
27
Srp

Jak chránit oznamovatele

Autor: Howard Whitton. Ochrana oznamovatelů, tedy osob, které se rozhodly zveřejnit informace o nekalém jednání, se dnes považuje za základní nástroj nezbytný pro posílení zodpovědnosti a snížení korupce ve veřejném a soukromém sektoru. Tento U4 Brief zastává tezi, že organizace poskytující pomoc i ostatní veřejné organizace by měly podporovat své zaměstnance v tom, aby v rámci svých právních i odborných povinností hlásili případy nepřípustného jednání a korupce. Ochrana oznamovatelů před mstou a odvetnými opatřeními je ústřední strategií pro dosažení tohoto cíle. Klíčem k úspěchu je pozitivní manažerský přístup založený na hájení zájmů organizace spíše než etických principů samotných. Nejnovější vývoj v...
Více
26
Srp

Jak postupují pachatelé nekalých jednání

Autor: David Hutton. Jak pachatelé zametají své stopy, odstraňují a umlčují potenciální svědky a zajišťují si „měkké přistání“ pro případ, že budou odhaleni. Pro mnoho Kanaďanů je těžké pochopit, proč oznamovatelé obvykle dopadají tak špatně. Je to proto, že nevědí, jak postupují pachatelé skutků, na které whistlebloweři upozorňují. To je totiž důležité si uvědomit. V průběhu let se na organizaci FAIR obrátily doslova stovky různých oznamovatelů se žádostí o pomoc. Pocházejí ze všech částí celé země, z veřejného i soukromého sektoru, z nadřízených pozic i z nejnižších příček svých organizací. Jednání, které při své práci odhalili, mělo mnoho různých podob....
Více
26
Srp

Příběh typického oznamovatele

Autor: David Hutton. Jak vypadá typická zkušenost oznamovatelů – proč se rozhodnou promluvit a jaké to má dopady pro ně a pro nás ostatní? Říkali jste si někdy nad nějakým velkým skandálem, jak je možné, že o tom nikdo veřejně nic neřekl, ačkoliv si stovky lidí musely všimnout, že se děje něco podezřelého? Ten důvod je jednoduchý – je to velmi nebezpečné a jenom málokdo k tomu najde odvahu. Každý se může dostat do situace, v níž musí volit mezi svým svědomím a tím, co mu přikázal jeho nadřízený. Většina z nás ale má to štěstí, že se tak nikdy...
Více
16
Čvn

Do České republiky přichází GlobaLeaks. Bezpečný nástroj pro oznamování korupce.

Protikorupční organizace Oživení spustila v České republice praktický nástroj pro bezpečné a anonymní oznamování korupčního jednání GlobaLeaks, který chrání identitu oznamovatelů i obsah jejich oznámení. GlobaLeaks je nástroj pro whistleblowing, který stojí na principech volného softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, což znamená, že je šířen zdarma a může být libovolně upravován. Jak sami autoři uvádějí, vývoj GlobaLeaks byl inspirován WikiLeaks, projektem Juliana Assange, který zveřejňuje zpravidla utajované informace. Tvůrci GlobaLeaks chtěli dát novinářům po celém světě nástroj pro zaručení důvěryhodného spojení se svým zdrojem v nebezpečné síti – internetu. O vývoj tohoto softwaru, který vznikl v roce 2011, se stará...
Více