Oznamte korupci bezpečně

paní Jeglová – Neoprávněně přidělená dotace

Paní Hana Jeglová je zastupitelkou v obci Silůvky. Od doby svého zvolení bojovala na samosprávě se špatnou komunikací s ostatními zastupiteli, kteří s ní často odmítali spolupracovat. Aktivně se začala zajímat mimo jiné o záměry obce ve vztahu k přiděleným dotacím. Obec podala žádost o dotaci v rámci podprogramu MMR Podpora výstavby podporovaných bytů (2012) pro poskytnutí dotace ve výši 4.800.000,– Kč. Jednou z podmínek žádosti o tuto dotaci bylo předložení dokladu o schválení územního plánu. Na tuto skutečnost upozornila paní Jeglová nejprve na zasedání zastupitelstva. Bohužel upozornění nebylo zaneseno do zápisu, současně byla paní Jeglová napadena, že pokud obec dotaci nedostane, bude to její vinou. Nakonec byla obci ze strany MMR žádost o poskytnutí dotace odsouhlasena, a to i navzdory tomu, že nemá schválený územní plán. Po reakci zastupitelstva nemohla paní Jeglová situaci nadále řešit v rámci samosprávy, navíc obec nemá radu a výbory ve skutečnosti neplní svou funkci.

,,Změnilo to mé vnímání. Nejsem zvyklá na podobný způsob jednání, který decimuje víru v lidi, politiku i spravedlnost. Rozhodilo mi to hodnoty.“

Nejprve se chtěla obrátit s dotazem k celé situaci na MMR, nakonec se rozhodla obrátit se telefonicky na občanské sdružení Oživení s žádostí o pomoc. Vedla ji předchozí pozitivní zkušenost, pokud by tato neexistovala, zřejmě by se obrátila na Transparency International. Jiná varianta oznámení jí nenapadla, oznámit věc Policii jí přišlo irelevantní. Délku řešení, které trvalo na straně sdružení zhruba měsíc, shledává adekvátní, stejně tak i výsledek. MMR totiž po následném dotazu občanského sdružení přiznalo, že došlo k chybě úředníka, a proto na základě kontroly předložených dokumentů přehodnocují své předchozí schválení žádosti, a dotace obci Silůvky nebude poskytnuta. Na obci byla po oznámení snaha zjistit osobu „udavače“, paní Jeglová v tu dobu ovšem neměla sílu svůj čin veřejně přiznat, bála se následné reakce a související perzekuce. Na zasedáních zastupitelstva se již objevovaly nepřímé narážky, na jednom z dalších zasedání reagovala paní Jeglová na dotaz občanky, kdy zároveň odhalila, že ona byla osobou oznamovatele.

Po jejím oznámení vyšel článek v radničním periodiku, který o této situaci negativně informoval. Vzhledem k tomu, že jí obec už třikrát neotiskla příspěvek, se o reakci nepokoušela. Jiná média neoslovovala, neboť vycházela z již předchozího odmítnutí spolupráce v jiné kauze. Zpětně hodnotí, že napříště by obdobnou situaci řešila rychleji. Dlouhodobý nepřátelský způsob vedení samosprávy i tato zkušenost paní Jeglovou odrazují od další angažovanosti, zvažuje, zda bude v dalších volbách kandidovat na místo zastupitelky. Stres, který paní Jeglová prožívala při řešení celé kauzy, s sebou totiž přinesl i řadu zdravotních problémů.