Oznamte korupci bezpečně

pan Kratochvíl – Tunelování ministerstva

Pan Jan Kratochvíl pracoval jako ředitel úseku vnějších vztahů příspěvkové organizace Zařízení služeb Ministerstva vnitra. Tehdejší náměstkyně MV zahájila v roce 2010 v rámci tzv. zefektivnění činnosti organizace zásadní organizační a další systémové změny. Ty ve výsledku umožňovaly vyvádění veřejného majetku, zneužívání mechanismů k zatížení veřejného majetku budoucími závazky vůči soukromým subjektům a další rozkrádání v rámci nájemních vztahů, např. u PPP projektů byl stát smluvně vázán k dlouhodobému užívání převáděného majetku. Jako vedoucí pracovník měl pan Kratochvíl potřebu se k těmto změnám, které představovaly tunelování veřejného majetku, kriticky vyjadřovat. Organizační změny měly být legitimizovány auditem, aby o jejich účelnosti nebylo pochyb. Audit však prováděla firma ne náhodou personálně navázaná právě na paní náměstkyni. Vůči auditu prováděnému neprofesionálně a v rozporu se zákonnými předpisy se Jan Kratochvíl ohradil a upozornil svého nadřízeného. Toto ani jeho další upozornění nebyla prověřena, audit byl dokončen a podpořil dokončení organizačních změn, které mimo jiné vyústily v účelové zrušení jeho úseku (vznikl totiž obratem s jiným názvem). Výpověď pro nadbytečnost nebo nabídku podřadného místa dostali kromě Jana Kratochvíla i jeho kolegové, vedoucí právního oddělení Ondřej Závodský a vedoucí kanceláře. Jan Kratochvíl podřadné místo nepřijal, a aby se nedostal k informacím, bylo mu po 4 měsíce zakázáno chodit do práce.

Pan Kratochvíl se jako bývalý policista s vírou ve funkčnost systému rozhodl obrátit na ta místa, která deklarují řešení, tzn. nadřízeného, následně ministra vnitra, na policii a státní zastupitelfství, dokonce na Ministerstvo financí a Úřad pro ochranu veřejné soutěže. Jeho apel na tehdejšího ministra vnitra Radka Johna s upozorněním na protizákonné organizační změny zůstal bez odezvy až do zveřejnění kauzy kolegou Ondřejem Závodským. Pak se vyjádření ministra ke svému oznámení dočkal z televizní obrazovky, kde ministr Kratochvílovu argumentaci nezákonných důvodů zpochybnil a shrnul, že pan Kratochvíl byl prostě zbytečný. Pan Kratochvíl se kromě hledání soudní ochrany při výpovědi obrátil i na policii trestním oznámením poukazujícím na machinace s veřejným majetkem. Účelově byl vybrán nekompetentní vyšetřovatel a oznámení bylo odloženo. Neúspěšně zkoušel stížnost u vrchního státního zastupitelství na postup policie. Podal podnět na Ministerstvo financí, které ho postoupilo Generálnímu finančnímu ředitelství. Závěry daňové kontroly nejsou veřejné, a tak se jen zprostředkovaně dozvěděl o údajných finančních postizích.

Bohužel svou cestou po institucích neuspěl a dnes vedle zklamání z nefungujícího systému připouští, že cesta medializace případu, kterou zvolil bývalý kolega Ondřej Závodský, se ukázala účinnější. Teprve po zveřejnění se případem začala zabývat i oficiální místa. Výsledkem byla změna ve vedení příspěvkové organizace ZSMV, bývalý ředitel Milan Kocík byl pravomocněodsouzen k čtyřměsíční podmínce, kdy měl organizaci způsobit škodu převyšující 6 milionů korun za podpis nevýhodných smluv na dostavbu Hotelu Vltava na Písecku a vybavení jeho interiéru. Zároveňmusí organizaci uhradit přes 200 tis. Kč. Bývalý náměstek ředitele Milan Pešek byl za dvě nadhodnocené zakázky na rekonstrukci rekreačních zařízení o téměř čtyři miliony korun, konkrétně jedné z etap rekonstrukce hotelu Vltava a interiéru lovecké chaty Na Tokáni, odsouzen k dvouměsíčnímu podmíněnému trestu. Ten mu byl prominut kvůli amnestii vyhlášené prezidentem Václavem Klausem. Náměstkyně MV, která organizační změny iniciovala, byla tzv. odejita s poctami. Celá kauza se, k lítosti Jana Kratochvíla, v jeho případě zúžila jen na pracovněrávní spor. Po několika letech sice dosáhl vítězství v případěžaloby na neplatnost výpovědi, ale podstatou jeho upozornění se nikdo nezabýval. Oficiální místa byla netečná, nebo dokonce velmi „úspěšná“ v neřešení. Na vedení soudního sporu s panem Kratochvílem zaplatila organizace ZSMV z veřejných prostředků najaté advokátní kanceláři více jak 2 miliony korun. Pan Kratochvíl zvažuje další kroky obrany.