Oznamte korupci bezpečně

pan Mirek – Manipulace s veřejnou zakázkou

"Neviděl jsem jinou možnost než věc oznámit, byla to výzva a věc osobní integrity."

Pan Mirek upozornil v roce 2013 jako zaměstnanec společnosti Delloite ČR na manipulace v souvislosti s veřejnou zakázkou. Detailnější informace ke konkrétním zjištěním pana Mirka jsou předmětem trestního řízení, proto není možné je uveřejnit.

Možnosti zaměstnance společnosti pro oznámení nekalých jednání jsou popsány v interní směrnici společnosti Delloite ČR, zaměstnanci jsou navíc v této oblasti proškolováni. Svá zjištění nahlásil pan Mirek konkrétní osobě na ústředí společnosti v New Yorku, která za 4 dny na oznámení reagovala. Následovalo setkání se zástupkyní společnosti v České republice, jakákoliv další odezva se ovšem nekonala. Panu Mirkovi bylo zcela otevřeně sděleno, že zpětnou vazbu o řešení případu nedostane. Rozhodl se proto podat trestní oznámení na neznámého pachatele na Vrchním státním zastupitelství v Praze. Místo pro podání mu poradili policisté, které osobně znal. Během dvou týdnů následoval výslech, který hodnotí zpětně jako profesionální. Ochrana mu nabídnuta nebyla. Trestní řízení nebylo doposud ukončeno s konkrétními závěry. Dosavadní délka vyšetřování mu připadá adekvátní.

,,Je třeba lidem říkat na rovinu, že oznámením končí, že to dělají pro své děti a pro společnost. Jedná se o sebevražednou misi pro ozdravení společnosti.“

Po oznámení následovala ze strany zaměstnavatele řada opatření – určitou dobu pracoval z domova a byla mu zrušena e-mailová schránka. Současně došlo k výpovědi jeho nadřízeného, souvislost s oznámením ovšem nemůže s jistotou potvrdit. Nakonec následovala i výpověď panu Mirkovi.

„Etické kodexy a důvěrné linky ve společnostech jsou výhodné hlavně pro management, který tak ví, kdo ‚bonzuje‘.“

Kromě ztráty zaměstnání měl pan Mirek obavy z ohrožení vlastní rodiny, psychicky byla situace po oznámení velmi nepříjemná. Whistleblowing v České republice hodnotí jako zcela sebedestruktivní záležitost, která nutně vede ke ztrátě dosavadního zaměstnání, neboť dle jeho názoru není možné po oznámení nadále ve stejném prostředí dlouhodobě setrvávat. Pokud by existovala možnost celou věc řešit utajeně mimo strukturu fi rmy, zřejmě by to dle jeho úsudku pomohlo. Ze společnosti Delloite ČR má zprávy, že se po oznámení řada věcí změnila k lepšímu.