Oznamte korupci bezpečně

Chcete vědět víc?

Publikace | Legislativa | Zkušenosti odjinud | Slovník

Interní mechanismy prevence nekalého jednání v soukromém sektoru: Výsledky dotazníkového šetření na vybraném vzorku podniků v ČR

(Oživení, 2016) Vyhodnocení dotazníkového šetření věnovaného existenci interních mechanismů prevence nekalého jednání u vybraných podniků sdružených v rámci Koalice pro transparentní podnikání.

Oznamovatelé: Jejich skutečné příběhy [Whistleblowing: the inside story ]

(Public Concern at Work a the University of Greenwich 2013) Souhrnná zpráva prezentující příběh 1000 oznamovatelů nekalých jednání, kteří užili poradenských služeb nadace Public Concern at Work’s.

Zákony na ochranu oznamovatelů v zemích G20: Priority v rámci implementace [Whistleblower Protection Laws in G20 Countries: Priorities for Action]

(Simon Wolfe, Mark Worth, Suelette Dreyfus a A. J. Brown, 2014) Zpráva analyzující současný stav v oblasti zákonné ochrany whisleblowerů v zemích G20.

JAK DOCÍLIT EFEKTIVNÍ OCHRANY WHISLEBLOWERŮ [COMMITTING TO EFFECTIVE WHISTLEBLOWER PROTECTION]

(OECD, 2016) Efektivní ochrana whisleblowerů má zásadní význam pro ochranu veřejného zájmu, posílení odpovědnosti a integrity veřejných a soukromých institucí a motivuje k oznamování podvodů, přečinů a korupce. Tato souhrnná zpráva OECD analyzuje standardy ochrany oznamovatelů ve veřejném i soukromém sektoru.

Studie: Možné funkce Centra pro oznamovatele - whistleblowery v České republice

(Anna Myers a Petr Leyer, 2015) Studie přináší informace o vybraných relevantních evropských a mezinárodních zkušenostech v oblasti whistleblowingu a zaměřuje se především na Velkou Británii a Nizozemsko. V případě ČR doporučuje oficiálně právně ukotvit stávající poradní skupinu pro whistleblowing a její transformaci do oficiální Pracovní skupiny pro oznamování. Studie také doporučuje vznik specializované Komise, která by určila, jakým způsobem a v jakém formátu se bude specializované právní poradenství pro oznamovatele v České republice poskytovat. Jedním z navrhovaných formátů je i Centrum pro oznamovatele, jenž by Komise pomohla realizovat.

Conference Proceedings

Proceedings from the 'International conference: A Challenge for Czech republic: Whistleblowing the way to protect the financial interests of the EU', held on 17 – 18 september 2015 at The Prague New City Hall, Mariánské náměstí 2, Prague 1.

Sborník k mezinárodní konferenci

Sborník k mezinárodní konferenci 'Výzva pro Českou republiku: Whistleblowing jako ochrana finančních zájmů občanů EU'

O nás s námi – Ochrana oznamovatelů (whistleblowerů) v české realitě a ve srovnání s dalšími zeměmi

(Oživení, 2014) Lidé, kteří se rozhodli nezavírat oči před porušením pravidel, ať už těch právních nebo morálních, se stali skupinou občanů, jež stojí osamocena v koutě, skupinou na niž se zapomnělo, která je ustavičně přehlížena, umlčována či ostrakizována. Kdo ale ve skutečnosti tito lidé jsou? 40 rozhovorů s oznamovateli z ČR, Slovenska, Maďarska, Estonska a Polska o tom, jak probíhalo jejich oznámení a vyšetření případů, jakým způsobům odplaty čelili a kdo jim podal pomocnou ruku, nebo naopak přiléval olej do ohně. Čtěte jejich příběhy!

Doporučení pro legislativní návrh komplexní ochrany oznamovatelů nekalých jednání v České republice

(Oživení, 2015) Jak by měly být oznamovatelé chráněni? Čtěte doporučení pro legislativu na ochranu oznamovatelů.

OCHRANA OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWERŮ)

(Oživení, 2011) Jak jsou oznamovatelé chráněni v USA, Kanadě, Velké Británii, Norsku, Rumunsku, Německu, Polsku či Francii? A jak současné zákony chrání oznamovatele v ČR?

Whistleblowing a ochrana oznamovatelů v České republice

(Transparency International-ČR, listopad 2009) Publikace shrnuje výsledky průzkumu realizovaného mezi zaměstnanci ve státní i soukromé sféře, rozebírá reálné možnosti ochrany oznamovatelů v rámci platných právních předpisů, uvádí zahraniční zkušenosti a doporučení pro legislativní úpravu této problematiky. Zabývá se také kulturním a společenským kontextem, mj. vztahem médií k oznamovatelům a psychologickými aspekty whistleblowingu.

Whistleblowing není donašečství

(Transparency International-ČR, září 2014) Příručka nejen pro oznamovatele

OZNAMOVATELÉ: LIDÉ, KTEŘÍ NEMOHLI ZŮSTAT MLČET. [WHISTLEBLOWERS: PEOPLE WHO CANNOT REMAIN SILENT.]

(Aleksandra Kobylińska, Maciej Folta, 2015) Zkušenosti těch, jenž upozornili na nekalé jednání v rámci institucí a obchodních firem v Polsku.[The experience of those who disclose wrongdoing in institutions and companies in Poland]

Progrese ve výzkumu whistleblowingu 2015 [DEVELOPMENTS IN WHISTLEBLOWING RESEARCH 2015]

(David Lewis a Wim Vandekerckhove etc., 2015) Sborník nabízí shrnutí nejaktuálnějších odborných příspěvků k tématu ochrany oznamovatelů od předních světových odborníků.